Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

    

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος, 8 Μαΐου 2018

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 3073

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 

 

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                                     Συμβουλίου Πάτμου

Τηλέφωνο:(22473) 60306                                                    Ε ν τα ύ θ α

Φάξ: (22473) 60319

Email:[email protected]

 

 

 

 

  Σας προσκαλούμε την 9η  τρέχοντος μηνός Μαΐου του έτους  2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για την συζήτηση των  κάτωθι  θεμάτων :

1.-  Έγκριση έκτακτης συνεδρίασης

2.-  Έγκριση αμοιβής δικηγόρου

3.- Έγκριση Μελέτης  με τίτλο: «Αναβάθμιση πεζοδρόμων και βελτίωση προσβάσεων Χώρας και Σκάλας Πάτμου»

4.- Επικύρωση Πρακτικού αποσφράγισης προσφοράς για την απευθείας ανάθεσης προμήθειας πόσιμου νερού   .

Τα θέματα είναι κατεπείγοντα για τους κάτωθι λόγους: 1)Το 2ο θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 7/5/2018 αλλά η απόφαση δεν είχε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ και πρέπει να συζητηθεί ξανά διότι ο Δήμος πρέπει να εκπροσωπηθεί στα δικαστήρια σε δικάσιμο που έχει οριστεί στις 16/5/2018. 2)Το 3ο θέμα διότι άμεσα πρέπει να εγκρίνει τη μελέτη για να προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισμού του έργου και 3)Το 4ο θέμα πρέπει να ληφθεί απόφαση για την ανάθεση της προμήθειας πόσιμου νερού λόγω της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου.

 

Ο  Πρόεδρος

                                                                                  Γαμπιέρης Αντώνης

 

 

Δείτε και αυτό

Γραφείο Τύπου

Ανακοίνωση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΌ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ Attachments ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΠΌ ΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΟΝ (716 kB)

H Πάτμος

Συγχαρητήριο δελτίο Τύπου για τους επιτυχόντες στα Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Πάτμος,  28 Αυγούστου 2018