Έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

    

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος, 8 Μαΐου 2018

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 3073

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 

 

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                                     Συμβουλίου Πάτμου

Τηλέφωνο:(22473) 60306                                                    Ε ν τα ύ θ α

Φάξ: (22473) 60319

Email:[email protected]

 

 

 

 

  Σας προσκαλούμε την 9η  τρέχοντος μηνός Μαΐου του έτους  2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για την συζήτηση των  κάτωθι  θεμάτων :

1.-  Έγκριση έκτακτης συνεδρίασης

2.-  Έγκριση αμοιβής δικηγόρου

3.- Έγκριση Μελέτης  με τίτλο: «Αναβάθμιση πεζοδρόμων και βελτίωση προσβάσεων Χώρας και Σκάλας Πάτμου»

4.- Επικύρωση Πρακτικού αποσφράγισης προσφοράς για την απευθείας ανάθεσης προμήθειας πόσιμου νερού   .

Τα θέματα είναι κατεπείγοντα για τους κάτωθι λόγους: 1)Το 2ο θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 7/5/2018 αλλά η απόφαση δεν είχε την απαιτούμενη πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών του Δ.Σ και πρέπει να συζητηθεί ξανά διότι ο Δήμος πρέπει να εκπροσωπηθεί στα δικαστήρια σε δικάσιμο που έχει οριστεί στις 16/5/2018. 2)Το 3ο θέμα διότι άμεσα πρέπει να εγκρίνει τη μελέτη για να προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισμού του έργου και 3)Το 4ο θέμα πρέπει να ληφθεί απόφαση για την ανάθεση της προμήθειας πόσιμου νερού λόγω της έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου.

 

Ο  Πρόεδρος

                                                                                  Γαμπιέρης Αντώνης

 

 

Δείτε και αυτό

Γραφείο Τύπου

16 Πρακτικό Δημοτικού Συμβουλίου 2019

Σας προσκαλούμε την 22 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε

Γραφείο Τύπου

Δελτίο Τύπου Πνευματικού Κέντρου Πάτμου – Φιλαρμονική Πάτμου

Και φέτος η Φιλαρμονική του Πνευματικού Κέντρου Πάτμου θα λειτουργήσει με συνέπεια και αγάπη για τη μουσική, προσφέροντας μια ευχάριστη και δημιουργική διέξοδο στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών του νησιού

Γραφείο Τύπου

Δελτίο Τύπου – Ελικοδρόμιο

 Στα πλαίσια επιβολής του αναγκαίου μέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας και μετακίνησης των πολιτών μετά τη λήψη σχετικής ΚΥΑ, με την υπογραφή των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και Πολιτικής Προστασίας σας γνωρίζουμε