Έκφραση ευχαριστιών και εμπιστοσύνης στο Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου Πάτμου»

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α (μειοψηφούντος του Δ.Σ κ. Μαυρωνά Σπυρίδωνα)

Ο Δήμος Πάτμου με επιστολή του να εκφράσει την εμπιστοσύνη του στο Σύλλογο Φίλων του Νοσοκομείου Πάτμου , να αναγνωρίζει το μέχρι σήμερα έργο του και να του προτείνει να επανέλθει στη δράση του διότι είναι αναγκαία και ουσιαστική η συμβολή του, ειδικά στη σημερινή κρίση όπου το κράτος αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στον τοπικό Τύπο. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 103/2017 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής.

Ο Πρόεδρος: Γαμπιέρης Αντώνιος

Τα μέλη:Σημαντήρης Ιωάννης – Πανάγος Ευγενικός – Τουρτουλής Διαμαντής – Σκεμπές Ιωάννης – Μαυρωνάς Σπυρίδων – Κοκκώνης Ελευθέριος – Κωνσταντάς Μιχαήλ – Φέγγαρος Αντώνιος -Πέντες Ελευθέριος -Κωνσταντινίδης Δημήτριος – Κάβουρας Λάζαρος – Μαύρου Νομική  – Κλεούδη Ανθούλα.

Δείτε και αυτό

H Πάτμος

Ηλεκτροδότηση γηπέδου «ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΡΑΤΑΣ»

Με γοργούς ρυθμούς ετοιμάζεται ο ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου ποδοσφαίρου Μανώλης Στράτας. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι εκσκαφές για την κατασκευή των βάσεων στήριξης των πυλώνων φωτισμού. Το έργο θα ολοκληρωθεί πολύ

Γραφείο Τύπου

Συνεδρίαση του Δ.Σ. για τον προϋπολογισμό

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,   3 Δεκεμβρίου  2018 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 7869       Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού Πληροφορίες:Ελισσαίου Ελένη                                 

Δημοσιεύματα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

          ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ρόδος 09 Ιανουαρίου 2017 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                         Αριθ.πρωτ:116 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Ταχ.Δ/νση :Γεωργίου Μαύρου 2 ΠΡΟΣ: