Αναβάθμιση Πεζοδρομίων και βελτίωση προσβάσεων Χώρας και Σκάλας

Προκηρύχτηκε από τον Δήμο Πάτμου ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου που θα εκτελέσει τo έργο«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΣΚΑΛΑΣ ΠΑΤΜΟΥ»  συνολικού προϋπολογισμού 582.800,00€ με ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 77436.

Αναλυτικά οι πληροφορίες περιέχονται στα συνημμένα αρχεία.

Αρχεία προς λήψη : Περίληψη Διακήρυξης Αναβάθμιση πεζοδρόμων και βελτίωση προσβάσεων Χώρας και Σκάλας_signed 692ΙΩΞΦ-ΣΔ5 ΑΔΑΜ
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗΣ_signed ΑΔΑΜ
Τεχνική Έκθεση_signed

Δείτε και αυτό

Δήμος Πάτμου

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 30/9 & 01/10

                                       

Διακηρύξεις

∆ιακύριξη δημοπρασίας για την µίσθωση ακινήτου στον οικισµό Χώρας (πρώην Γαλαξίας)

Ο ∆ήµαρχος Πάτµου διακηρύττει ότι την 29η του µηνός Ιουλίου του έτους 2016, ηµέρα Παρασκευή θα διεξαχθεί στο ∆ηµοτικό κατάστηµα Χώρας φανερός επαναληπτικός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισµός, σύµφωνα µε την αριθµ.

Προκηρύξεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ/ΣΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΧΩΡΑΣ ΠΑΤΜΟΥ & ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ-ΕΠΑΛ ΠΑΤΜΟΥ Οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας &