Ανακοίνωση για τη δορυφορική πρόσβαση απομακρυσμένων περιοχών

.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                      Πάτμος  6 Ιουλίου 2017
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                  Αριθμ Πρωτ: Δ.Υ

 

                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι στο πλαίσιο της επιχορηγούμενης  δορυφορικής πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας  στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης  (ΦΕΚ 1203/Β΄/ 5-4-2017 ) καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μόνιμοι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών του Δήμου μας :

  • Χώρα (αφορά τους μόνιμους κατοίκους που δεν εξυπηρετούνται από τη DIGEΑ)
  • Γροίκος
  • Σάψιλα
  • Κάτω Κάμπος
  • Χριστός
  • Λεύκες
  • Αγριολίβαδο
  • Αρκιοί
  • Μαράθι

 

να προσέλθουν στο ΚΕΠ  του Δήμου προκειμένου να πιστοποιηθούν από το Δήμο Πάτμου ότι είναι μόνιμοι κάτοικοι του οικισμού κατοικίας τους.

Η αίτηση- υπεύθυνη δήλωση θα συνοδεύεται από: 1) αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ,  2)αντίγραφο εκκαθαριστικού φορολογικής δήλωσης και 3)Φωτοτυπία δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

 

Ο Δήμαρχος

Στόικος Γρηγόρης

Δείτε και αυτό

Δημοσιεύματα

PRESS RELEASE

We welcome all visitors and travelers who have already arrived to our beautiful island and those who are going to come in the next days. We hope to have you

Διακηρύξεις

Πρόσκληση Ασφάλισης Οχημάτων – Μοτοποδηλάτων και Μηχανημάτων Έργου Δήμου Πάτμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΕΤΗ Ο ∆ήµος Πάτµου, καλεί τις ενδιαφερόµενες ασφαλιστικές εταιρίες που έχουν τις εκ  του

Δημοσιεύματα

Ανακοίνωση – Ηλεκτρονική Εφαρμογή δήλωσης- διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΗΛΩΣΗΣ- ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ     Μετά από υπόδειξη του Τμήματος Εσόδων της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών του Υπουργείου Εσωτερικών,