ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Χώρα Πάτμου
Ταχ. Κώδ.: 855 00
Τηλ.:22473 – 60305
Fax : 22473 -60319
EMAIL: [email protected]

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΚΑΜΠΙΝΓΚ

Ο Δήμος Πάτμου ως διαχειριστής του Κληροδοτήματος Στέφανου Θεολόγου Γρύλλη ανακοινώνει ότι από 22 Φεβρουαρίου 2016 έως και 12 Μαρτίου 2016 θα δέχεται κλειστές προσφορές, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην με αριθμό απόφαση 5/5.2.2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου, για τη μίσθωση εξαετούς διάρκειας ακινήτου το οποίο αποτελείται από ένα ισόγειο κτίριο εισόδου επιφανείας 123,20 τ.μ., ισόγειο κτίριο μαγειρείου – κυλικείου και εστιατορίου χώρος επιφανείας 113,05 τ.μ., δύο ισόγεια κτίρια χώρων υγιεινής (WC, λουτρά, νιπτήρες), συνολικής επιφάνειας 64,00 τ.μ., δεξαμενή νερού και βοηθητικός χώρος επιφανείας 50 τ.μ. Οι παραπάνω χώροι βρίσκονται εντός συνολικής έκτασης οικοπέδου 10.4347 τ.μ. στη θέση «Μελόϊ» Πάτμου.
Η χρήση του ακινήτου ορίζεται ως τουριστική επιχείρηση (camping) με δυνατότητα λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος – εστιατόριο, μπαρ κλπ.
Ως ελάχιστος όρος της προσφοράς ορίζεται το ποσό των 1.500,00 € μηνιαίως.
Οι κλειστές προσφορές θα γίνονται δεκτές στη Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάτμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Τους όρους της σχετικής διακήρυξης, καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες, μπορούν να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι από την υπάλληλο του Δήμου Πάτμου κ. Λιάπη Καλλιόπη στο τηλέφωνο 22473-60305 και fax: 22473-60319 ή στο e-mail: [email protected]

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΣΤΟΙΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

 

005-Κατάρτιση όρων δημοπράτησης δημοτικού ΚΑΜΠΙΝΓΚ

Δείτε και αυτό

Γραφείο Τύπου

Δελτίο Τύπου για την αιμοδοσία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ                                        Πάτμος  1  Οκτωβρίου 2018 ΠΑΤΜΟΥ  «Η ΖΩΟΔΟΧΟΣ ΠΗΓΗ»                                      

Γραφείο Τύπου

Βιολογικός Καθαρισμός Πάτμου

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες σε ένα ακόμη σημαντικό έργο που κατασκευάζεται στην Πάτμο αυτό του Βιολογικού Καθαρισμού. Έργο υποδομής προϋπολογισμού 2.871.000€ που θα συμβάλει τα μέγιστα όχι μόνο

Δήμος Πάτμου

Ηλεκτροδότηση γηπέδου «ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΤΡΑΤΑΣ»

Με γοργούς ρυθμούς ετοιμάζεται ο ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου ποδοσφαίρου Μανώλης Στράτας. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι εκσκαφές για την κατασκευή των βάσεων στήριξης των πυλώνων φωτισμού. Το έργο θα ολοκληρωθεί πολύ