Ανακοινώσεις για Δημοτικά Συμβούλια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,   Δεκεμβρίου  2015

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 7485

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 

 

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού

Πληροφορίες:Ελισσαίου Ελένη                                          Συμβουλίου Πάτμου

Τηλέφωνο:(22473) 60306                                                         Ε ν τα ύ θ α

Φάξ: (22473) 60325

Email:[email protected]

 

 

 Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση την  17η   του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα

 

 Σάββατο και ώρα  17.00  στο Δημοτικό Κατάστημα για την συζήτηση του κάτωθι μοναδικού

 

θέματος  ημερησίας διατάξεως:

 

 

 

1.- α) Ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Δήμου Πάτμου έτους 2017 και

β) Ολοκληρωμένων Πλαισίων Δράσης Δήμου και Νομικών Προσώπων έτους 2017.

 

 

 

Ο  Πρόεδρος

Γαμπιέρης Γαμπιέρης

 

 

————————————————————————————————————————–

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  12  Δεκεμβρίου  2016

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 7486

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 

 

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                             Συμβουλίου Πάτμου

Τηλέφωνο:(22473) 60306                                              Ε ν τα ύ θ α

Φάξ: (22473) 60325

Email:[email protected]

 

    Σας καλούμε την  17η  του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Σάββατο

και ώρα  18.00  στο Δημοτικό Κατάστημα για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων ημερησίας διατάξεως, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 164 του Ν.3463/2006:

 

1.- Αίτηση των Εργαζομένων στο Κέντρο Υγείας Πάτμου.

 

2.- Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου».

 

3.- Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πάτμου» .

 

4.- Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου».

 

5.- Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάτμου στην Έκθεση «Bridal Expo» και μίσθωσης περιπτέρου.

 

6.- Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης καταστήματος στη Δημοτική Αγορά Χώρας.

 

7.- Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 214/2016 Α.Δ.Δ με θέμα: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής  του έργου: Αποκατάσταση Πλατειών και Οδών Χώρας- Σκάλας-Κάμπου)» και λήψη νέας απόφασης.

 

8.-Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση Δικτύου Αποχέτευσης στην περιοχή Ο.Τ.Ε».

 

9.- Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δρόμων Πάτμου (2013)».

 

10.- Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 167/2016 Α.Δ.Σ με θέμα : «Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» και λήψη νέας με θέμα: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την Πράξη “ Δίκτυο Ύδρευσης Σκάλας Πάτμου”»

 

11.- Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 166/2016 Α.Δ.Σ με θέμα : «Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» και λήψη νέας με θέμα: «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την Πράξη “ προμήθεια Συνδυασμένου Συστήματος Αφαλάτωσης και Φωτοβολταϊκού Συστήματος στη νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου”»

 

12.- Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την Πράξη «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον Κάμπο Πάτμου».

 

13.- Λήψη απόφασης επί της πρότασης της εταιρείας «ΖΕΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε»  περί δωρεάς  παροχής υπηρεσιών.

 

14.- Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Πάτμου» και την πρόθεση υλοποίησης αυτής.

 

15.- Έγκριση μίσθωσης χώρου στην είσοδο του οικισμού Χώρας για τοποθέτηση Α.Τ.Μ.

 

16.-Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2017.

 

17.- Έγκριση διαγραφής οφειλών από αντίτιμο ύδατος, λόγω λανθασμένων λογαριασμών.

 

18.- Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων αιρετών, υπαλλήλων και τρίτων.

 

19.- Αίτηση Γαμπιεράκη Λεωνίδα περί μίσθωσης δημοτικού χώρου στον οικισμό Κάμπου.

 

20.- Αίτηση Καλαϊτζή Δημητρίου του Θεολόγου περί επανεξέτασης του για την οποία είχε ληφθεί η υπ’ αριθμ. 223/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

 

 

Ο  Πρόεδρος

Γαμπιέρης Αντώνης

 

 

Δείτε και αυτό

H Πάτμος

Γ’ Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα «Πολιτική, Τουρισμός και Επικοινωνία «

Ευχαριστούμε πολύ την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ,Διεύθυνση Τουρισμού για την  διοργάνωση του Γ’ Διεπιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Πολιτική, Τουρισμός και Επικοινωνία «.Πολύτιμες γνώσεις και συμπεράσματα από έγκριτους επιστήμονες του Αριστοτέλειου

H Πάτμος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μια ακόμα προσπάθεια του Δήμου μας, η οποία ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια έχοντας ως στόχο τη δρομολόγηση ταχύπλοου σκάφους από το Bodrum προς την Πάτμο ευοδώθηκε. Συγκεκριμένα παρακάμφθηκαν τα

Τουρισμός

Νέα Συγκοινωνιακό

Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες των Περιφερειών Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και των Δήμων Σάμου και Πάτμου έχουμε ευχάριστες εξελίξεις στο συγκοινωνιακό. 1. Πέρασαν από την Σ.Α.Σ. τα δρομολόγια του πλοίου