Δελτίο Τύπου – Εγκατάλειψη Οχημάτων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Mετά από παράπονα δημοτών καθώς και από σχετικές αναφορές των υπαλλήλων της υπηρεσίας καθαριότητας του δήμου σχετικά με την εγκατάλειψη οχημάτων σε δρόμους απαγόρευσης στάθμευσης (για περισσότερες από 30 ημέρες) καθώς και σε δημόσιους , κοινόχρηστους, ή λιμενικούς χώρους (για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών) χωρίς την άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας ή αρχής.  καλούμε τους κατόχους των οχημάτων να τα απομακρύνουν το ταχύτερο δυνατό. Σας γνωρίζουμε ότι η άφεση παλαιών οχημάτων στους προαναφερόμενους χώρους, αποτελεί κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των κατοίκων του νησιού μας. Εγκαταλελειμμένο θεωρείται συμπληρωματικά και το όχημα το οποίο έχει αφεθεί σε ιδιωτικό χώρο χωρίς τη συγκατάθεση αυτού στον οποίο ανήκει ο χώρος.

Εάν τα οχήματα αυτά δεν απομακρυνθούν άμεσα, ο Δήμος υποχρεούται να κινήσει τη διαδικασία συλλογής τους στα πλαίσια της εναλλακτικής διαχείρισης οχημάτων. Συγκεκριμένα, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου θα επικολλήσει σχετικό αυτοκόλλητο στα οχήματα αυτά χαρακτηρίζοντάς τα ως εγκαταλελειμμένα.  Σε χρονικό διάστημα 45 ημερών από την επικόλληση, εάν τα οχήματα δεν αποσυρθούν από τους ιδιοκτήτες , αυτομάτως περιέρχονται στην κατοχή του Δήμου. Σε περίπτωση  που τα αφημένα οχήματα έχουν πινακίδες κυκλοφορίας, πέραν της ανωτέρω διαδικασίας, οι ιδιοκτήτες θα αναζητηθούν μέσω του Αρχείου του Υπουργείου Οικονομικών και  θα ενημερωθούν με σχετική επιστολή.

Εάν το όχημα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου, σύμφωνα με το ΠΔ. 116/2004, τότε ο Δήμος υποχρεούται να παραδώσει το όχημα σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ (οχημάτων στο τέλος τoυ κύκλου ζωής τους). Σε περίπτωση  που οι κάτοχοι επιθυμούν να κρατήσουν τα οχήματά τους χωρίς να τα κινούν για συναισθηματικούς ή άλλους λόγους, υποχρεούνται να τα αποθηκεύσουν σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας τους ή ιδιοκτησίας τρίτου μετά από έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου.

 

Ο Δήμαρχος Πάτμου

Ελευθέριος Πέντες

 

Δείτε και αυτό

Γραφείο Τύπου

Π.Ο.Ι.Α.Θ. 53ο Ράλλυ Αιγαίου

  Το πρόγραμμα: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΑ Το πρόγραμμα του 53ου Ράλλυ Αιγαίου είναι ως ακολούθως: Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016 09:00-20:00            Επιθεώρηση σκαφών 15:00                        Λήξη ορίου εγγραφών Πέμπτη  14 Ιουλίου 2016 09:00-20:00              Επιθεώρηση σκαφών

Δραστηριότητες

Ανακοίνωση για την δενδροφύτευση στο δασύλλιο της Αποκάλυψης

Ο Δήμος Πάτμου στα πλαίσια της προσπάθειας αποκατάστασης του δασυλλίου της Αποκάλυψης από τη βαμβακίαση (έντομο Marcalina Hellenika) ετοιμάζει δράση δενδροφύτευσης, σε συνεργασία με την ΟΜΑΔΑ ΑΙΓΑΙΟΥ, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,