Δελτίο Τύπου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Πάτμος, 12 Ιουνίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                

     ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ

                                                                               Δελτίο Τύπου

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου ανακοινώνει την τοποθέτηση νέας μεταλλικής περίφραξης ύψους 2,50m στο χώρο από-επιβίβασης επιβατών κρουαζιεροπλοίων του λιμένα Σκάλας Πάτμου, με σκοπό την προσαρμογή του στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφαλείας.

Με αφορμή σχόλια και διαμαρτυρίες που περιήλθαν σε γνώση μας αναφορικά με τη θέση και τη μορφή της νέας περίφραξης, καθώς και ερωτήματα σχετικά με τις ληφθείσες αδειοδοτήσεις, επισημαίνουμε τα ακόλουθα:

α) Σύμφωνα με το άρθρο 91 του Ν. 4504/2017, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων για τα λιμενικά έργα (σύμφωνα με τις οποίες πριν από την υλοποίηση κάποιου λιμενικού έργου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού, του Γ.Ε.Ν. κλπ), η εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας, με στόχο τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Κώδικα περί Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων ISPS (International Ship and Port Facility Security), του ν. 3622/2007, της Συνθήκης Schengen, του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 725/2004, της απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 4442/20.1.2010 (Β΄479) για τη βελτίωση της ασφάλειας των πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων και των λιμένων από παράνομες ενέργειες και των μελετών Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (Σ.Α.Λ.Ε.)  εκτελούνται με Απόφαση του Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. Σε εφαρμογή των διατάξεων αυτών, κατόπιν αιτήματος της Υπηρεσίας μας εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3122.1-Τ54/33848/2018/08-05-2018 Απόφαση του Γ.Γ. Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (ΑΔΑ: ΩΠΦ74653ΠΩ-13Β), με θέμα: «Έγκριση εκτέλεσης του έργου “Τοποθέτηση νέων κιγκλιδωμάτων εντός Χ.Ζ.Λ. Σκάλας Πάτμου”».

β) Στο υπ’ αριθμ. 9100/1-427391/19-02-2014 έγγραφο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη/Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας/Κλάδος Ασφαλείας/Διεύθυνση Αλλοδαπών που απευθύνεται στο Δήμο Πάτμου, με θέμα: «Πιλοτικό πρόγραμμα Διευκόλυνσης της διαδικασίας χορήγησης θεωρήσεων visa βραχυχρόνιας διάρκειας και Τούρκους Υπηκόους για τουρισμό» αναφέρεται επί λέξει: «Στο χώρο του λιμένα πρέπει να δημιουργηθεί περίφραξη τουλάχιστον 2,5 μέτρα ύψος ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο παράνομης εισόδου ή εξόδου επιβατών από τη χώρα». Επομένως, η τοποθέτηση της συγκεκριμένης περίφραξης αποτελεί προαπαιτούμενο για την λειτουργία του σταθμού ασφαλείας που βρίσκεται εντός του περίφρακτου χώρου, στον οποίο θα γίνεται ο προβλεπόμενος διαβατηριακός και τελωνειακός έλεγχος των επισκεπτών που προέρχονται από χώρες εκτός ζώνης Schengen. Με τον τρόπο αυτό θα εξαλειφθούν και τα φαινόμενα πολύωρης αναμονής των επισκεπτών που φθάνουν στο νησί μας με ημερόπλοια προερχόμενα από την Τουρκία στο προαύλιο του κτιρίου που στεγάζει το Αστυνομικό Τμήμα Πάτμου, για τα οποία έχουν εκφρασθεί δικαιολογημένες διαμαρτυρίες.

γ) Η νέα περίφραξη επεκτάθηκε σε σχέση με την προϋφιστάμενη περίφραξη του λιμένα και έναντι της καφετέριας «ΑΡΙΩΝ», με σκοπό να προστατευθούν οι λέμβοι που αποτελούν το συνδετικό μέσο μεταξύ λιμένα και κρουαζιεροπλοίου. Κάτι τέτοιο προβλέπεται σαφώς από την υπ’ αριθμ. 2343.2/15/20-08-2015 Απόφαση του Λιμενάρχη Πάτμου, η οποία έχει ενσωματωθεί στην εγκεκριμένη Αξιολόγηση Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης και στο εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Σκάλας Πάτμου.

δ) Η τοποθέτηση της περίφραξης αυτής αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την χορήγηση βεβαίωσης της Λιμενικής Αρχής, η οποία απαιτείται βάσει της υπ’ αριθμ. 3113.11/43730/2017/16-06-2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2127Β΄/21-06-2017) για την είσπραξη ανταποδοτικού τέλους ασφαλείας, ποσού 1,00€ ανά επιβάτη, το οποίο θα αποτελέσει πολύτιμη ενίσχυση για τα έσοδα της Υπηρεσίας μας.

ε) Αντίστοιχες περιφράξεις έχουν τοποθετηθεί για τους ίδιους λόγους σε πολλούς λιμένες της χώρας μας (μεταξύ αυτών και σε γειτονικά μας νησιά), ακόμη και πλησίον σημαντικών μνημείων (π.χ. κάστρο Κω) αλλά και κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων (π.χ. Αγίας Μαρίνας Λέρου), προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία τους ως συνοριακών σημείων διέλευσης.

στ) Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου είναι ανοικτό σε τεκμηριωμένες προτάσεις, τόσο από φορείς, όσο και από μεμονωμένους συμπολίτες μας, οι οποίες θα συνδυάζουν την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφαλείας (προκειμένου η Πάτμος να μην υστερεί σε σχέση με τα γειτονικά νησιά όσον αφορά στις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους επισκέπτες), με την διατήρηση του ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ύφους της. Παράλληλα, όμως, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αναλογισθεί τί θα σημαίνει για την τοπική κοινωνία και οικονομία ενδεχόμενη διακοπή της λειτουργίας του λιμένα Σκάλας Πάτμου ως πύλης εισόδου – εξόδου στη ζώνη Schengen, καθώς και η διακοπή της προσέγγισης κρουαζιεροπλοίων σε αυτόν, λόγω μη ύπαρξης στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας.

 

Δείτε και αυτό

Γραφείο Τύπου

7ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού και Μουσικής Πάτμου – Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   7ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού και Μουσικής Πάτμου 7 – 9 Σεπτεμβρίου 2018 Υπαίθριο αμφιθέατρο Ιερού Σπηλαίου Αποκάλυψης   Διοργάνωση: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πάτμου Συνδιοργάνωση: Δήμος Πάτμου, Περιφέρεια

Δημοσιεύματα

Forbes

Τον Σεπτέμβριο του 2009, το γνωστό περιοδικό Forbes κατέταξε την Πάτμο στην πρώτη θέση μεταξύ των δέκα πιο ειδυλλιακών τόπων της Ευρώπης για να ζήσει κανείς χάρη στην ηρεμία, την

Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού και Μουσικής Πάτμου

8ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού & Μουσικής Πάτμου – Δελτίο Τύπου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   8ο Φεστιβάλ Παραδοσιακού Χορού & Μουσικής Πάτμου 6 -7- 8 Σεπτεμβρίου 2019 Υπαίθριο αμφιθέατρο Ιερού Σπηλαίου Αποκάλυψης   Διοργάνωση: Πνευματικό Κέντρο Δήμου Πάτμου Συνδιοργάνωση: Δήμος Πάτμου, Περιφέρεια