Διακήρυξη Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου στη Δημοτική Αγορά Χώρας

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
στην Δημοτική Αγορά Χώρας

Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 2η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή θα διεξαχθεί
στο δημοτικό κατάστημα Χώρας φανερός επαναληπτικός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός ενώπιον της
Επιτροπής (που έχει ορισθεί με την αρίθμ. 13/2015 απόφαση του Σ) για την μίσθωση ακινήτου στην δημοτική
Αγορά Χώρας επιφανείας 14,41 τ.μ (όπως αυτό αποτυπώνεται στη συνημμένη κάτοψη ισογείου) για εμπορική
χρήση Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί από ώρα 12η μεσημβρινή έως 12.30 μεσημβρινή στο δημοτικό Κατάστημα
Χώρας με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των εκατόν σαράντα ευρώ (140,00 €) μηνιαίως.
Λήψη αρχείου: p01

Attachments

Δείτε και αυτό

Γραφείο Τύπου

Δελτίο τύπου για την κοινωφελή εργασία

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Έναρξη Προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης, σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» Ξεκίνησε την 1/8/2018 και ώρα 14:00 και λήγει

Δραστηριότητες

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 30/9 & 01/10

                                       

Διακηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΔΡΟΝΟΜΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την παροχή της Υπηρεσίας «∆ιανοµή (υδρονοµή) νερού σε οικισµούς της Πάτµου» Έχοντας υπόψη: Α) Την 45/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα: «∆ιαπίστωση αναγκαιότητας