ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 20τ.μ ΣΤΗΝ ΦΩΚΙΑ ΚΑΜΠΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
20 τ.μ. στην Φωκιά Κάμπου

Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 29η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τρίτη θα διεξαχθεί στο
δημοτικό κατάστημα Χώρας φανερός επαναληπτικός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός ενώπιον της
Επιτροπής (που έχει ορισθεί με την αρίθμ. 13/2015 απόφαση του Σ) για την μίσθωση ακινήτου 20 τ.μ. στην περιοχή
Φωκιά Κάμπου για εγκατάσταση σταθμού κινητής τηλεφωνίας (όπως αυτό αποτυπώνεται στη συνημμένη κάτοψη) Ο
διαγωνισμός θα διεξαχθεί από ώρα 12η μεσημβρινή έως 12.30 μεσημβρινή στο δημοτικό Κατάστημα Χώρας με
ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των 2.000,00 ευρώ (2.000,00 €) ετησίως.
Λήψη αρχείου : p02

Attachments

Δείτε και αυτό

Γραφείο Τύπου

Ανακοίνωση για προσλήψεις στον Δήμο Πάτμου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος 20 Ιουνίου 2018 NΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Aριθ.πρωτ: 4126 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Γνωρίζουμε στους κατοίκους μας, ότι οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διακηρύξεις

Διακήρυξη Δημοπρασίας για της παραλίες

Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας Ο ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΠΑΤΜΟΥ Έχοντας υπόψη του: 1) το άρθρο 72 παρ.1 περίπτ.ε του ν. 3852/10 2) το Ν. 2971/01 και ιδίως τα άρθρα 13, 15 και 31

Διακηρύξεις

Διακήρυξη δημοπρασίας χώρου για την τοποθέτηση περιπτέρου στην πλατεία του Κάμπου

Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 23η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη από ώρα 12η μεσημβρινή έως 1η μεσημβρινή θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα Χώρας φανερός προφορικός