Διανομή τροφίμων σε άπορες οικογένειες κατα τις εορτές των χριστουγέννων

Ενημερώνουμε τους κατοίκους μας, ότι ο Δήμος Πάτμου στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και στήριξης στους κατοίκους και δημότες του θα διανείμει κατά τις εορτές των Χριστουγέννων τρόφιμα σε άπορες οικογένειες.

Για το σκοπό αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι, να προσκομίσουν  μέχρι 31 Οκτωβρίου 2014 στο Κ.Ε.Π , τα παρακάτω δικαιολογητικά, προς έκδοση των πιστοποιητικών οικονομικής αδυναμίας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καλυμνίων :

  1. Αίτηση (Διανέμεται από την υπηρεσία μας).
  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.
  4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
  5. Εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης τελευταίου έτους.
  6. Ιατρική βεβαίωση για την πιστοποίηση προβλήματος υγείας, αν υπάρχει.
  7. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Χωρίς πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας ο Δήμος δεν μπορεί να χορηγήσει κανένα βοήθημα.