Ενδιαφέρουσα ανακοίνωση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                           Πάτμος  27 Oκτωβρίου 2017
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                          Αριθμ Πρωτ: 6602

 

                                                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους κατοίκους μας, ότι ο Δήμος Πάτμου στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και στήριξης στους κατοίκους και δημότες του θα διανείμει κατά τις εορτές των Χριστουγέννων τρόφιμα σε άπορες οικογένειες.

Δικαιούχοι τροφίμων από το Δήμο Πάτμου είναι οι έχοντες πράξη υπαγωγής στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης.

Διευκρινίζεται ότι ως ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης θεωρούνται οικογένειες ή μεμονωμένα άτομα των οποίων τα εισοδήματά τους,  τους τελευταίους 6 μήνες  δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ποσά του παρακάτω πίνακα:

Σύνθεση Νοικοκυριού Εξαμηνιαίο Εισόδημα
Μονοπρόσωπο νοικοκυριό1.200€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με ένα ανήλικο μέλος1.800€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από δύο ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή μονογονεϊκή οικογένεια με δύο ανήλικα μέλη2.100€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και δύο ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τρία ανήλικα μέλη2.400€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τρία ενήλικα και ένα ανήλικο μέλος ή δύο ενήλικα και τρία ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με τέσσερα ανήλικα μέλη2.700€
Νοικοκυριό αποτελούμενο από τέσσερα ενήλικα μέλη ή δύο ενήλικα και τέσσερα ανήλικα μέλη ή μονογονεϊκή οικογένεια με πέντε ανήλικα μέλη3.000€

Σημειώνεται ότι υπάρχουν περιορισμοί στην αξία της ακίνητης και κινητής περιουσίας καθώς και σε τραπεζικές καταθέσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει:

Α) Από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ

Β ) Στο Δήμο Πάτμου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

  • Τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ( ΑΦΜ) όλων των ενήλικων μελών.
  • Τον αριθμό Μητρώου κοινωνικής ασφάλισης ( ΑΜΚΑ) όλων των μελών
  • Τον αριθμό IBAN ( αριθμό λογαριασμού τράπεζας)
  • Λογαριασμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας ( ΔΕΗ)
  • Οικονομικά στοιχεία: ( Εκκαθαριστικό, Ε1, εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ)
  • Κάρτα ανεργίας θεωρημένη ( εφόσον υπάρχει)
  • Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας

Όταν ο αιτών είναι αλλοδαπός απαιτείται προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ.

   Παρακαλούνται :

Α) Οι έχοντες πράξη υπαγωγής στο Κοινωνικό Εισόδημα να την προσκομίσουν μαζί  με αίτηση για παροχή τροφίμων από το Δήμο Πάτμου μέχρι 20 Νοεμβρίου 2017 στο Κ.Ε.Π ή στο Δήμο Πάτμου.

Β) Οι ενδιαφερόμενοι για την ένταξή τους στο Κοινωνικό Εισόδημα πρέπει να προβούν στη διαδικασία της υπαγωγής τους μέχρι τις 18 Νοεμβρίου 2017  από τους ίδιους ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΚΕΑ ή από το Δήμο Πάτμου κατόπιν ραντεβού το οποίο θα έχουν κλείσει στο τηλ. 2247360324.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

  • Οι παραπάνω ημερομηνίες είναι αποκλειστικές και μετά το πέρας αυτών ο Δήμος δεν θα δέχεται δικαιολογητικά.

Ο Δήμαρχος

Στόικος Γρηγόρης

Δείτε και αυτό

Δήμος Πάτμου
Γραφείο Τύπου

17ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου

   ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΜΟΥ « Η ΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ»   17ο Φεστιβάλ Θρησκευτικής Μουσικής Πάτμου Τετάρτη 29 Αυγούστου – Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018   Υπαίθριος χώρος Ιερού

Γραφείο Τύπου

Φθινοπωρινές εγγραφές στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πάτμου (ΚΔΒΜΔΠ)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ Ξεκίνησαν  οι φθινοπωρινές εγγραφές στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Πάτμου (ΚΔΒΜΔΠ) . Το Δημοτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Πάτμου ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ενήλικες για την