ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Για τη μίσθωση αποθήκης στο ισόγειο του παλιού Γυμνάσιου Σκάλας.

Ο Δήμαρχος Πάτμου διακηρύττει ότι την 11η του μηνός Ιουλίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα θα διεξαχθεί στο
Δημοτικό κατάστημα Χώρας φανερός επαναληπτικός προφορικός πλειοδοτικός διαγωνισμός ενώπιον της Επιτροπής
(που έχει ορισθεί με την αρίθμ. 5/2016 απόφαση του ΔΣ) για την μίσθωση αποθήκης μικτής επιφάνειας 33,60 στο
ισόγειο του παλιού Γυμνάσιου Πάτμου εντός οικοπέδου με ΚΑΕΚ 1006003030007 ιδιοκτησίας Δήμου Πάτμου (όπως
αυτό αποτυπώνεται στη συνημμένη κάτοψη) ως αποθήκη και όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. 90/2016 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου και στην αριθμ.49/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής..
Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί από ώρα 13.30 μεσημβρινή έως 14.00 μεσημβρινή στο Δημοτικό Κατάστημα Χώρας
με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς το ποσό των εκατόν πενήντα ευρώ (150,00 €) μηνιαίως.

Λήψη αρχείου pdf :  Apothiki palio Gymnasio

Attachments

Δείτε και αυτό

Χρήσιμα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΟΤΑ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΟΤΑ ΣΥΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ   Από τη Δ/νση Δασών Δωδ/σου ανακοινώνεται ότι στις 3 Φεβρουαρίου 2017 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της

Διακηρύξεις

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών έτους 2018

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Πάτμου, διακηρύσσει την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής,