Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2023

 

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

E-MAIL

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΜΟ»

 

ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

6971546061

[email protected]
1.ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

6974604563

[email protected]
2.ΚΟΥΤΟΥΖΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

6934405191

[email protected]
3.ΚΑΝΙΑΡΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

6974727729

[email protected]
4.ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

6995422224

[email protected]
5.ΜΠΛΟΥΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

6976646521

[email protected]

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ «Π.Α.Τ.Μ.Ο.Σ»

6ΣΤΟΪΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

6972185617

[email protected]
7ΚΟΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

6978431895

 
8ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

6973063715

[email protected]
9ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

6977223626

[email protected]
10ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

6932481744

 
11ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

697581526413

 
12ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

6936638402

[email protected]

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ « Η ΠΑΤΜΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ»

13ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣΧΡΗΣΤΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

6971673776

[email protected]
14ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

6977236030

[email protected]
15ΜΑΡΑΒΕΛΙΑ ΜΑΡΙΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

6974724338

[email protected]

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ «ΠΑΤΜΙΑΚΗ ΛΥΣΗ»

16ΓΡΥΛΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

6978244433

 

ΣΥΝΔΙΑΣΜΟΣ « ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΤΜΟΥ»

17ΒΕΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

6976817643

[email protected]