Πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο

Σας προσκαλούμε την 9η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

1.- Έγκριση σύναψης Διαβαθμιδικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το έργο: «Συντηρήσεις- Επισκευές σχολικών κτιρίων».

2.- Ακύρωση διαγωνισμού για την προμήθεια Συνδυασμένου Συστήματος Αφαλάτωσης και Φωτοβολταϊκού Συστήματος στη νήσο Μαράθι.

3.- Λήψη απόφασης περί ένταξης του Δήμου Πάτμου στο Πρόγραμμα της αστικής μη κερδοσκοπικής οργάνωσης «HOREgenesis».

4.- Έγκριση οικονομικών απολογισμών του Δήμου Πάτμου για τα έτη 2002-2003.

5.- Συγκρότηση Επιτροπής για την εξεύρεση χώρων στάθμευσης στους οικισμούς Σκάλας & Χώρας.

6.- Προεγκρίσεις ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

7.- Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάτμου σε τουριστικές Εκθέσεις και ορισμός εκπροσώπων.

8.- Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση Πλατειών και Οδών Χώρας- Σκάλας- Κάμπου».

9.- Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των Έργων: α) «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α Ν.Πάτμου» και β)Αντιστήριξη Εδάφους Δημοτικής Έκτασης στην περιοχή Χώρα της Πάτμου»

 

Ο Πρόεδρος

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δείτε και αυτό

Δημοσιεύματα

22α Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος, 22 Σεπτεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                  Αριθμ.Πρωτ: 5731 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ           Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού Πληροφορίες:

Γραφείο Τύπου

Ενδιαφέρουσα ανακοίνωση

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                   

Αποφάσεις Επιτροπών

Συνεδρίαση της Ε.Τ.Α.Π. Πάτμου

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Πάτμος,  27 Ιουλίου 2018 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                             Αριθ. Πρωτ: 5023 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  & ΠΡΟΒΟΛΗΣ       Δ/νση:  Χώρα – Πάτμος ΤΚ 85500