Πρόσκληση για Δ.Σ.

 

 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος, 17  Ιουλίου  2018

   ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 4716    

     ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                                                          

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                          ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού                      

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                                   Συμβουλίου Πάτμου

Τηλέφωνο: (22473) 60306                                                                 

Φάξ: (22473) 60319                                                                  Ε ν τα ύ θ α

Email:[email protected]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

  Σας προσκαλούμε την 23η του μηνός Ιουλίου  του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

 

1.      Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά & Νήσων (ΝΙΙΔ συνδεδεμένο με Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, τέως ΤΕΙ Πειραιά)

2.      Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού- Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

3.      Έγκριση μελέτης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον Κάμπο Πάτμου.

4.    Λήψη απόφασης περί έκφρασης σύμφωνης γνώμης παραχώρησης δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας και πυθμένα για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια Μονάδα Αφαλάτωσης στη Νήσο Μαράθι»

5.      Λήψη απόφασης επί του ορισμού μελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

6.      Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών

7.      Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή συμβολαιογραφικής πράξης παραχώρησης δουλείας διόδου.

8.      Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

9.      Έγκριση διαγραφής οφειλών.

10.  Αίτηση περί έγκρισης διαγραφής οφειλής.

11.  Αίτηση περί έκφρασης σύμφωνης γνώμης για την κατασκευή προστατευτικού τοιχίου 

12.  Έγκριση παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

13.  Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου

                                                                                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                         ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δείτε και αυτό

Δραστηριότητες

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετά την κυκλοφορία του καινούργιου απορριμματοφόρου σήμερα ξεκίνησε τα δρομολόγια και το φορτηγό του Δήμου Πάτμου, το οποίο θα καλύψει πολλές από τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας. Να είναι καλορίζικο

Δήμος Πάτμου

Δελτίο τύπου για εργασίες στο Μαράθι

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Συνεργείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου αποτελούμενο από τους υπαλλήλους Χριστόδουλο Γρύλλη, Μιχάλη Καμίτση, Γιώργο Μικέλλη και Γιώργο Γαμπιεράκη μαζί με το Δήμαρχο Γρηγόρη Στόικο επισκέφθηκε τη