Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο

 

Σας προσκαλούμε την  12η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

 

1.- Ψήφιση Κανονισμού Ύδρευσης- Αποχέτευσης Δήμου Πάτμου.

 

2.- Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση αρτοκλασίας και δεξίωσης την παραμονή της εορτής των Αγίων Αποστόλων.

3.- Συμμετοχή του Δήμου Πάτμου σε Τουριστική Έκθεση και ορισμός εκπροσώπων.

4.- Έγκριση δημοπράτησης ακινήτου α)στη Δημοτική Αγορά Σκάλας β)στα παλιά σφαγεία Χώρας και γ) στη Δημοτική Αγορά Χώρας

5.- Αίτηση Τσερέπα – Δήμου Χρύσας περί παροχής γνώμης διόρθωσης σφάλματος κτηματολογικού αποσπάσματος.

6- Λήψη απόφασης επί αιτήματος της διοργανώτριας του Φεστιβάλ Γεύσης και Παράδοσης περί συνδιοργάνωσης του 9ου Φεστιβάλ Γεύσης και Παράδοσης Αιγαίου και 5ης Ποδηλατοδρομίας Πολιτισμού (Εβδομάδα Γαστρονομίας Πάτμου).

7.- Αίτηση Σκοπευτικού Ομίλου Πάτμου περί χορήγησης άδειας χρήσης δημοτικού ακινήτου στη θέση Γερανός Πάτμου.

8.- Αιτήσεις της εταιρείας «ΓΡΥΛΛΗΣ Β.-ΜΕΛΙΑΝΟΣ Γ. Ο.Ε» περί έγκρισης παράτασης ωραρίου μουσικής για τα καταστήματά της στους οικισμούς Σκάλας και Χώρας.

9.- Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών προς έγκριση.

10.- Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.

 

11.- Ενημέρωση Δημάρχου.

 

Ο Πρόεδρος

 

 

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δείτε και αυτό

Γραφείο Τύπου

Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         

Δημοσιεύματα

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

Δήμος Πάτμου

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος 23  Νοεμβρίου  2018 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 7663 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ       Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού Πληροφορίες: Ελένη