Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 7/11/2016

  Σας προσκαλούμε την 7η   του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

 

1.- Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων 3ου τριμήνου 2016.

 

2.- Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων τρέχοντος έτους του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Πνευματικό Κέντρο Πάτμου»

 

3.- Τροποποίηση- συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 207/2003 απόφασης του Δ.Σ με θέμα: «Κανονισμός Ύδρευσης»

 

4.- Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικον. έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάτμου».

 

5.- Λήψη απόφασης περί ονοματοδοσίας οδού.

 

6.-  Αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Πνευματικό Κέντρο Πάτμου».

 

7.- Έγκριση τουριστικού προγραμματισμού Δήμου Πάτμου έτους 2017.

 

8.- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου.

 

9.- Λήψη απόφασης επί της εισήγησης της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων ύδρευσης- αποχέτευσης.

 

10.-Έγκριση πραγματοποίησης δεξίωσης  στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η Ιανουαρίου 2017.

 

11.- Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δείτε και αυτό

Χωρίς κατηγορία

Πρόσκληση σε συνεδρίαση

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  16 Νοεμβρίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 6947 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ     Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού Πληροφορίες: Ελένη

Γραφείο Τύπου

Πρόσκληση για Δ.Σ.

        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  27 Δεκεμβρίου  2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 7730 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ           Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα

Προσκλήσεις Δ Σ 2016

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 19-01-2016

  Σας προσκαλούμε την 19η του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για