ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                           Αριθμ Πρωτ: Δ.Υ

Πάτμος 11-05-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1203/Β΄/ 5-4-2017 η επιχορηγούμενη δορυφορική πρόσβαση των μονίμων κατοίκων των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης.

Δικαιούχες περιοχές σύμφωνα με το ΦΕΚ για το Δήμο Πάτμου είναι οι παρακάτω:

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΜΟΝΙΜΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ

ΑΡΚΙΟΙ

44

18

ΓΡΟΙΚΟΣ

77

32

ΚΑΜΠΟΣ

633

264

ΜΑΡΑΘΙ

5

3

 

 

 

 

Δικαιούχοι της επιχορηγούμενης δορυφορικής πρόσβασης είναι οι μόνιμοι κάτοικοι των παραπάνω αναφερόμενων περιοχών  και η παροχή της υπηρεσίας γίνεται ανά οικογένεια-νοικοκυριό και όχι ανά δικαιούχο- μόνιμο κάτοικο.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Α) Πιστοποίηση των δικαιούχων

1. Οι μόνιμοι κάτοικοι των ανωτέρω περιοχών  μπορούν να υπαχθούν στη δράση μόνο εφόσον πιστοποιηθούν ως δικαιούχοι αυτής.

2. Η πιστοποίηση των δικαιούχων της δράσης πραγματοποιείται από τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες του Δήμου Πάτμου.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστοποίηση των ενδιαφερόμενων πολιτών ως δικαιούχων της δράσης είναι η απόδειξη της μόνιμης πραγματικής εγκατάστασής τους σε ορισμένη περιοχή – οικισμό των ανωτέρω περιοχών.

4. Η διαδικασία της πιστοποίησης των δικαιούχων της δράσης εκκινείται με πρωτοβουλία του δικαιούχου, κατόπιν υποβολής στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία σχετικής αίτησης – υπεύθυνης δήλωσής του για τη χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας και ολοκληρώνεται με την έκδοση της ως άνω βεβαίωσης και τη χορήγησή της στον ενδιαφερόμενο δικαιούχο πολίτη.

5. Η ακριβής διαδικασία πιστοποίησης των δικαιούχων της δράσης και οι επιμέρους λεπτομέρειές της καθορίζονται στον οδηγό υλοποίησης της δράσης που θα εκδοθεί.

Β) Χρήση της δημόσιας επιχορήγησης.

1. Ο ενδιαφερόμενος πολίτης που πιστοποιήθηκε ως δικαιούχος της δράσης, μπορεί να κάνει χρήση της δημόσιας επιχορήγησης για την απόκτηση – ενεργοποίηση των υπηρεσιών της δράσης μέχρι και την 31η/10/2017.

2. Η χρήση της δημόσιας επιχορήγησης πραγματοποιείται στα κατά τόπους καταστήματα των παρόχων. Ο δικαιούχος επιλέγει ελεύθερα τον πάροχο της προτίμησής του.

3. Η ομαλή υλοποίηση της δράσης και η απρόσκοπτη λειτουργία της διαδικασίας χρήσης της δημόσιας επιχορήγησης διασφαλίζεται από το πληροφοριακό σύστημα της δράσης.

4. Κατά τη χρήση της δημόσιας επιχορήγησης, ο δικαιούχος υποχρεούται, μεταξύ άλλων, να κοινοποιήσει στον πάροχο της επιλογής του, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του και τον αριθμό της παροχής ηλεκτροδότησης της κύριας και μόνιμης κατοικίας του. Βάσει των παραπάνω στοιχείων οι πάροχοι ελέγχουν εάν ο δικαιούχος και το νοικοκυριό του έχουν ήδη υπαχθεί στη δράση.

5. Εφόσον ο δικαιούχος και το νοικοκυριό του δεν έχουν υπαχθεί στη δράση, η διαδικασία χρήσης της δημόσιας επιχορήγησης προχωρά κανονικά. Ο δικαιούχος επιλέγει το πακέτο υπηρεσιών της αρεσκείας του και συνάπτει με τον πάροχο την οικεία σύμβαση.

6. Η παραγγελία του δικαιούχου ολοκληρώνεται με την εγκατάσταση του δορυφορικού εξοπλισμού και την ενεργοποίηση των λοιπών υπηρεσιών της δράσης στη διεύθυνση της κύριας και μόνιμης κατοικίας του.

7. Η ολοκλήρωση της παραγγελίας του δικαιούχου και η παροχή των υπηρεσιών της δράσης αποδεικνύονται από τη βεβαίωση εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία του δορυφορικού εξοπλισμού, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά από τον δικαιούχο και τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό εγκατάστασης του παρόχου.

8. Η ακριβής διαδικασία χρήσης της δημόσιας επιχορήγησης και οι επιμέρους λεπτομέρειές της καθορίζονται στον οδηγό υλοποίησης της δράσης που θα εκδοθεί.

Οι υπηρεσίες της δράσης προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για οικιακούς χρήστες.

Ο Δήμαρχος

Στόικος Γρηγόρης

 

Δείτε και αυτό

Δήμος Πάτμου

Αρκιοί

Αρκιοί: Οι Αρκιοί (αρχαία Αρκίτις), νησί βορειοανατολικά της Πάτμου που ανήκει διοικητικά στο Δήμο Πάτμου αποτελούν έναν ιδανικό προορισμό για κάθε επισκέπτη που αποζητάει την απόλυτη γαλήνη περιτριγυρισμένη από τη

Προσκλήσεις Δ.Σ. 2018

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  15 Οκτωβρίου  2018 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 6558 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ       Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού

Δημοσιεύματα

Λειτουργία Μονάδων Αφαλάτωσης στην Πάτμο.

Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως μετά από προσπάθεια 4 ετών τοποθετήθηκαν και ξεκίνησαν τη λειτουργία τους στο νησί μας οι 2 Μονάδες Αφαλάτωσης συνολικής παραγωγής