Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Πάτμος, 1 Σεπτεμβρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                    Αριθμ.Πρωτ: 5333
ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ
Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500       ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού
Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                 Συμβουλίου Πάτμου
Φάξ: (22473) 60319                                       Ε ν τα ύ θ α
Email:[email protected]

Σας προσκαλούμε την 7η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι θεμάτων:

1.- Έγκριση τροποποίησης σχεδίου μισθωτηρίου συμβολαίου ΚΑΜΠΙΝΓΚ

2.- Έγκριση διενέργειας της υπηρεσίας: «Μηχανογραφική Υποστήριξη Δήμου Πάτμου»

3.- Λήψη απόφασης επί ενστάσεως του αναδόχου του έργου: «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α Ν. Πάτμου»

4.- Έγκριση 7ου Α.Π.Ε του έργου: «Κατασκευή Χ.Υ.Τ.Α Ν. Πάτμου»

5.- Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Πλακόστρωση πλατειών-οδών» Δήμου Πάτμου

6- Έγκριση διαγραφής οφειλής προστίμου ΚΟΚ

Ο Πρόεδρος

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Attachments

Δείτε και αυτό

Γραφείο Τύπου

Συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτμος, 6 Αυγούστου 2018 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθμ.Πρωτ: 5269 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500 ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του Δημοτικού Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου Συμβουλίου

H Πάτμος

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 30/9 & 01/10

                                       

Δημοσιεύματα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αγαπητοί συμπολίτες, Με αφορμή τη σύγχυση που δημιουργήθηκε τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη διανομή τροφίμων από το Δήμο Πάτμου, σας ενημερώνουμε τα κάτωθι: Τα τρόφιμα που διανέμονται, δεν τα