22α Πρόσκληση έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος, 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                  Αριθμ.Πρωτ: 5731

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 

 

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                                     Συμβουλίου Πάτμου

Τηλέφωνο:(22473) 60306                                                    Ε ν τα ύ θ α

Φάξ: (22473) 60319

Email:[email protected]

 

 

 

   Σας προσκαλούμε  σήμερα την 22α τρέχοντος μηνός Σεπτεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε έκτακτη συνεδρίαση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και μετά την από 20/9/2016 αίτηση επτά (7) Δημοτικών Συμβούλων, για την συζήτηση του  κάτωθι  θέματος :

 

1.-  Συζήτηση επί της έκδοσης από το Δήμο Πάτμου κατασχετηρίων στις τράπεζες Εθνική και ALPHA οφειλετών από βεβαιωμένες οφειλές ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.

 

Το παραπάνω θέμα είναι κατεπείγον διότι ζητήθηκε με την από 20/9/2016 αίτηση επτά (7) Δημοτικών Συμβούλων σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και αφορά δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών  οφειλετών από βεβαιωμένες οφειλές ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ.

 

 

Ο  Πρόεδρος

                                                                                  Γαμπιέρης Αντώνης

 

 

Δείτε και αυτό

Προσκλήσεις Δ Σ 2016

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 7/11/2016

  Σας προσκαλούμε την 7η   του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για

Δημοσιεύματα

Δελτίο Τύπου

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16330/28-04-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου , επικυρώνεται σε επίπεδο νομιμότητας η υπ’ αριθμ. 33/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάτμου, σχετικά με

Γραφείο Τύπου

Ταξιδεύω & Προσφέρω

        ΝΙΟΤΗ ΦΡΑΝΣΙΣ  Ρ.Ο.ΤΑ. ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ    ΡΟΔΙΑΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΤΗΛ. Φαξ. 22410-27600  6944618757 www.rota–ribclub.com Email : info@rota–ribclub.com       Στο πλαίσιο του προγράμματος <<Ταξιδεύω & Προσφέρω>> του Ρ.Ο.Τ.Α. το Σάββατο 29 Απριλίου