Δημοτικό Συμβούλιο στις 10 Ιανουαρίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  5 Ιανουαρίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 77

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                               Συμβουλίου Πάτμου

Τηλέφωνο: (22473) 60306                                          Ε ν τα ύ θ α                                                                               Φάξ: (22473) 60319                                                                                                                                                          Email:[email protected]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Σας προσκαλούμε την 10η   του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη    και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

1.- Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41€.

2.-Ορισμός επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ 270/81 (επιτροπή εκτίμησης ακινήτων).

3.-Ορισμός επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 270/81 (επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων).

4.- Ορισμός μελών Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών.

5.- Ορισμός μελών Επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχημάτων του Δήμου Πάτμου

6.- Ορισμός μελών Επιτροπής παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων  και καθορισμού ορίων στις παραλίες για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών.

7.-  Εξουσιοδότηση  Δ.Σ ως  αναπληρωτή διατάκτη για την υπογραφή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης για την εκτέλεση δαπανών.

8.- Έγκριση πληρωμής λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου & Αντιδημάρχου για το έτος 2018.

9.- Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα.

10.- Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάτμου σε τουριστικές Εκθέσεις και ορισμός εκπροσώπων.

11.- Έγκριση τροποποίησης κανονισμού για τη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάτμου.

12.- Έγκριση μελέτης  του έργου : «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον Κάμπο Πάτμου»

13.- Έγκριση προϋπολογισμών κληροδοτημάτων

14.- Αίτηση Σχοινά Αναστασίου περί ενοικίασης δημοτικού χώρου

Ο Πρόεδρος

 

 

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Δείτε και αυτό

Χρήσιμα

Δραστηριότητα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πάτμου

Υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάτμου, Μιχάλης Καμίτσης, Γιώργος Μικέλης και Χριστόδουλος Γρύλλης συνεχίζουν το Χριστουγεννιάτικο φωτισμό του νησιού μας στους οικισμούς Χώρας και Σκάλας. Εικόνες από τη στροφή

Χωρίς κατηγορία

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος,  21 Ιουλίου 2017 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 4296 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ     Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                        

Γραφείο Τύπου

Έκθεση Οικονομικής Επιτροπής

ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 Αρχείο : doc. Attachments Έκθεση 4ου τριμήνου Οικονομικής (189 kB)