Πρόσκληση για Δ.Σ. 19-03-2018

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος, 15 Μαρτίου 2018

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 1892

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ    

 

Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού

Πληροφορίες: Ελένη Ελισσαίου                                              Συμβουλίου Πάτμου

Τηλέφωνο: (22473) 60306                                                          Ε ν τα ύ θ α

Φάξ:(22473) 60319                                         ΚΟΙΝ:κ.  Γαλάνη Δημήτριο                                                                          Email:[email protected]

  Σας προσκαλούμε την 19η του μηνός Μαρτίου  του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση των κάτωθι  θεμάτων:

 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί γνωμοδότησης της έμμισθης δικηγόρου του Δήμου Πάτμου σχετικά με τις εξελίξεις στην υπόθεση της απομάκρυνσης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας από το κτίριο του ΟΤΕ, πλησίον του Δημοτικού Σχολείου Χώρας (Θέμα από αναβολή)
 2. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία: «Πνευματικό Κέντρο Πάτμου»
 3. Διαπίστωση αναγκαιότητας ανάθεσης υπηρεσιών διανομής νερού σε οικισμούς της Πάτμου.
 4. Έγκριση διενέργειας προμήθειας πόσιμου νερού
 5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων 4ου τριμήνου έτους 2017
 6. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών
 7. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων δαπανών παρελθόντων ετών (ΠΟΕ)
 8. Έγκριση διαγραφής λόγω παραγραφής δαπανών παρελθόντων ετών (ΠΟΕ)
 9. Έγκριση ανανέωσης σύμβασης συνεργασίας με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης.
 10. Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων
 11. Έγκριση διαγραφής ποσού και επαναβεβαίωσης σε άλλο όνομα
 12. Αίτηση Διουλγερίδη Χριστοδούλου περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου
 13. Αίτηση Μελιανού Ιακώβου
 14. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ

 

 

ΕΛΙΣΣΑΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

Δείτε και αυτό

Δραστηριότητες

Δελτίο Τύπου

Συνάντηση με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Παναγιώτη Κουρουμπλή και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Χρήστο Λαμπρίδη είχε ο Δήμαρχος Πάτμου με αντικείμενο συζήτησης: 1.- Διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που