Προσκλήσεις Δ Σ 2016

Γραφείο Τύπου

Πρόσκληση σε Δημοτικό Συμβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Πάτμος, 29 Ιουλίου 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                 Αριθμ.Πρωτ: 4829 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ           Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                    ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο και τα Μέλη του  Δημοτικού Πληροφορίες:

Προσκλήσεις Δ Σ 2016

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ (28-07-2016)

Σας προσκαλούμε την 28η   του μηνός Ιουλίου  του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη

Προσκλήσεις Δ Σ 2016

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ (08/07/2016)

Σας προσκαλούμε την 8η   του μηνός Ιουλίου  του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη

Προσκλήσεις Δ Σ 2016

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δ.Σ (6/6/2016)

  Σας προσκαλούμε την 6η   του μηνός Ιουνίου  του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για

Προσκλήσεις Δ Σ 2016

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάτμου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Πάτμος,  12 Μαΐου 2016 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                    Αριθμ.Πρωτ: 2824 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ     Δ/νση : Χώρα Πάτμος 85500                          ΠΡΟΣ: Τον Δήμαρχο και τα

Προσκλήσεις Δ Σ 2016

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου της 22/04/2016

  Σας προσκαλούμε την 22α  του μηνός Απριλίου  του έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για

Προσκλήσεις Δ Σ 2016

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου (Συνεδρίαση 16/4/2016)

  Σας προσκαλούμε την 16η του μηνός Απριλίου  του έτους 2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για

Προσκλήσεις Δ Σ 2016

Πρόσκληση για συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου της 1ης Μαρτίου 2016

Σας προσκαλούμε την 1η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για τη

Προσκλήσεις Δ Σ 2016

Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 19-01-2016

  Σας προσκαλούμε την 19η του μηνός Ιανουαρίου  του έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο Δημοτικό Κατάστημα, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 για