Patmias Okulu

Patmias Okulu

1713 yılında aydınlanma ve Osmanlı İmparatorluğu’nun aydınlanma ve Osmanlı İmparatorluğu zamanında Yunan Ortodokslar tarafından harflerin doğuşu ile Fener Rum Lisesi’nde okuyan kurucusu Patmoslu Makarıos Kalogeras olan Patmiada Okulu kuruldu. Makarios, bu işinde, Mavrokordatis ve İpsilantis aileleri gibi dönemin önemi şahsiyetlerinden destekçiler buldu. Patmos’da Kutsal Vahiy’in Kutsal Kathisma’ya yerleşti, orada öğretim işine başladı,itibarı ve sözünün etkisi ise hızla yayıldı ve kısa süre içinde okulu genişletme ihtiyacı ortaya çıktı,öğrenciler giderek Patmos’a akın etti.1729’dan itibaren öğrenci gelenekleri İstanbullu soylu Manolakis İpsilantis’in özellikle Vahiy’deki (“Eski Patmiada”) bitişik binayı inşa ettiği bir binada devam etti.

Başlangıçta Makarios tek başına öğretti, devamında ise yardımcı öğretmen olarak 1740 yılında çabalarıyla Okul kütüpha nesinin çekirdeğini oluşturmasından dolayı Kosmas ve Gerasimos Vizantios rahipler işine katkıda bulundular. Makarios’un öğretimini Yunan yazar ve kilise papazlarının açıklamaları, gramer dersleri, felsefe, retorik, kilise müziği ve Latince oluşturuyordu. Makarios öğretimine 1737 yılında ölümüne kadar devam etti, Gerasimos Vizantinos ve Vasilios Prikonisios onun ortaokuldaki yerini aldılar.Takip eden yıllarda, en başarılı okul müdürlerinden biri Patmoslu Daniil Keramevs oldu,onun denetimi altında okul Venedik’in Yunan yayıncılık firmalarına bastırdığı yayınların eki ile genişletilen kütüphane ve 100’ü aşan öğrencisiyle şöhretin doruğuna ulaştı.

Okulda Paisios Karapatas,Neofitos Vizantios,İoannis Sakellion,İerotheos Floridis,Aleksandros Dilanas ve Mikhail Malandrakis gibi aydın öğretmenler ders verdiler,okulun mezunlarına ise İskenderiye Patriği Theofilos Pagkostas,Ekümenik Patrik 5.Grigorios ,Dostluk Derneği kurucusu Emmanuil Ksantos ve Dimitrios Themelis gibi Fener Rum Okulu’nun büyük öğretmenler dahil edilirler.

Zirveden düşüş Yunan devrimi sürecinde ve daha önceki dönemde gelirken,gelirlerde kesinti oldu.Fakat 1831 yılında restore edildi ve aşamalı olarak yükselmeyi başardı.İtalyan iktidarlığı sürecinde (1912-1947) faaliyeti kesintiye uğradı.1947 yılında papaz okulu olarak yeniden kuruldu ve 1948 yılından günümüze kadar din okulu olarak faaliyet göstermektedir. Bugün sadece küçük ve harap olan bölümler Eski Patmiada, ilk okuldan kurtarılırken, dersler artık Kathisma’dan biraz yukarıda bulunan Yeni Patmiada binasında öğretilmektedir.

You might also like

Patmos

Khora

1999′ dan beri UNESCO Dünya Miras Eseri olarak ve 541 daimi sakileriyle, adanın Başkenti, Khora, İskele Limanı’ndan 4 kilometrelik bir mesafede, Patmos’un orta güney bölgesinde bulunmaktadır ve adanın ikinci en

Patmos Belediyesi

Marathi

Marathi (ya da Marathos), Oniki Ada’nın adacığıdır ve Arkii karmaşasına aittir. Ancak 355 dönümlü ve yaklaşık 4 km kıyı şeridiyle küçük olduğu halde, adada sakiniler ve küçük bir belde vardır.

Patmos

Vahiy Adası

“Tanrı’nın Vaazı ve İsa”nın Tanıklığı için Patmos olarak ünlenmış adaya geldim. Pazar gününde Tanrı’nın Ruhunu duyarak vecde geldim ve boru gibi bir ses duydum: Göreceklerini kitaba yaz ve yedi kiliseye