Αποφάσεις ΔΣ 2015

Αποφάσεις ΔΣ 2015

001. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑ Ν. ΠΑΤΜΟΥ
002.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου
003.Καθορισμός νέων θέσεων περιπτέρων(εκτός)
004. Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2014
005.Αίτηση Δαλλαρή Χριστοδούλου για λύση μίσθωσης
006.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
007. Αποδοχή ποσού
008. Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών
009. Ορισμός Δ.Σ μετά του αναπληρωτή του για την παραλαβή έργων άνω του ποσού των 5.869,41€
010. Ορισμός Δ.Σ μετά των αναπληρωτών τους για την παραλαβή έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41€
011. Ορισμός Δ.Σ μετά του αναπληρωτή του στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών
012.Ορισμός επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 270.81 (επιτροπή εκτίμησης ακινήτων)
013. Ορισμός επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ 270.81 (επιτροπή διεξαγωγής δημοπρασιών μίσθωσης ακινήτων)
014. Ορισμός μελών Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών
015.Επικύρωση πρακτικών εκλογής υπαλλήλων σε επιτροπές
015.ορθή επαν.Επικύρωση πρακτικών εκλογής υπαλλήλων σε επιτροπές
016.Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων τρέχοντος έτους
017.Έγκριση πληρωμής λογαριασμών κινητής τηλεφωνίας Δημάρχου και Αντιδημάρχων
018.Έγκριση καταχώρισης διαφήμισης σε έντυπο περιοδικό
019.Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΜΙΟΝ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΌ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ
020.Λήψη απόφασης σχετικά με τους οφειλέτες του Δήμου πό ΔΗ.ΦΟ.ΔΩ
021.Έγκριση πληρωμής ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
022.Λήψη απόφασης επί εγγράφου ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΔΩΔ.ΣΟΥ ΑΕ
023.Συγκρότηση επιτροπής για σύνταξη τροποποίησης Αστυνομικής Διάταξης
024.Συγκρότηση επιτροπής για σύνταξη κανονιστικής απόφασης για μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτες.
025.Λήψη απόφασης για επιβολή τέλους τέλεσης πολιτικού γάμου
026.Λήψη απόφασης επί πορίσματος Επιτροπής ορισθείσας με την αριθμ. 297.2014 ΑΔΣ.
027.Προέγκριση άδειας υγειον ενδιαφέροντος (Μελιανός Ιάκωβος του Χρ.)
028.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΑΝΟΡΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΗΣΟ ΠΑΤΜΟ.
029.Έγκριση μελέτης ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
030. Ορθή επαν.Αναμόρφωση προύπολογισμού και τεχνικού προγράμματος
031. Λήψη συμπληρωματικής άπόφασης της δωρεάν παραχώρησης δημοτικού ακινήτου για τη στέγαση του Γραφείου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΙΚΑ)
032.Αίτηση Σωματείου ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΜΟΥ για δημιουργία γηπέδου τένις σε δημοτικό ακίνητο.
033.Αίτηση Στεφ. Θ.Γρύλλη για χορήγηση άδειας λειτουργίας ενοικιαζομένων μοτοποδηλάτων
034.Αίτηση Βάλλα Κων.νου για ανταλλαγή οικοπέδου 035.Έγκριση τοπογραφικής μελέτης ΚΑΤΑΣΚΕΥΉ ΓΗΠΈΔΟΥ ΣΤΊΒΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΌ ΣΚΑΛΑΣ
036.Έγκριση προμελέτης Ύδρευσης Σκάλας Πάτμου
037.Έγκριση μελέτης του έργου ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΕΔΑΦΟΥΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
038.Έγκριση πρωτοκόλου προσωρινή και οριστικής παραλαβής (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΜΑΡΑΘΙ)
039.Έγκριση διενέργειας προμηθειών έτους 2015
040.Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών έτους 2015
041.Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας λειτουργίας μονάδας διύλισης και αφαλάτωσης νερού (Φράγμα)
042.Έγκριση λύσης μίσθωσης δημ. ακινήτου στην Αγορά Σκάλας στον α΄όροφο της Αγοράς
043.Έγκριση προμήθειας προωθητικού τουριστικού υλικού Δήμου και κατασκευής ιστοσελίδας
044.Έγκριση συμμετοχής του Δήμου σε τουριστική έκθεση και ορισμός εκπροσώπου (Βερολίνο)
045.Έγκριση διαγραφής οφειλών από μισθώματα
046.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περ.Ν.Αιγαίου για τον ηλεκτροφωτισμό Γηπέδου
047.Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
048.Έγκριση πληρωμής ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού
049. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή καταμέτρησης χρημάτων από μονάδες παραγωγής και διάθεσης πόσιμου νερού
050. Αιτήσεις α)Αθλητικού Συλλόγου ΞΑΝΘΟΥ και β) Συλλλόγου Καμπιωτών Πάτμου για επιχορήγηση
051.Έγκριση Απολογισμών Σχολικών Επιτροπών έτους 2013
052.Αιτήσεις Φλωρεντή Μικέ και καμίτση Βασιλείου περί διαγραφής οφειλής
053. Ορθή Επαν.Έγκριση μετακίνησης α)Δημάρχου και προέδρου Επιτροπής πρόσληψης δικηγόυρου και β) Δ.Σ053.Έγκριση μετακίνησης α)Δημάρχου και προέδρου Επιτροπής πρόσληψης δικηγόυρου και β) Δ.Σ
054.Προεγκρίσεις αδειών (GYSEN,ΔΑΛΛΑΡΗ ΕΜΜ.,ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΜΜ.,ΚΑΜΙΤΣΗ ΧΑΡ., ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ)
055. Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου Πάτμου στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων
056. Έγγραφα Συλλόγου Απαναταχού Πατμίων και Μαυρωνά Σπυρ.
056.Ορθή επαν. Έγγραφα Συλλόγου Απαναταχού Πατμίων και Μαυρωνά Σπυρ.
057. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και διάθεση πίστωσης (στεφάνια)
058. Έγκριση διενέργειας προμήθειας και διάθεση πίστωσης (στεφάνι για Έπαρχο)
059.Προγραμματισμός εκτάκτου προσωπικου ανταποδοτικού χαρακτήρα
060.Προγραμματισμός εκτάκτου προσωπικου I.D.O.X από ΚΑΠ
061.Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων(για προσωπικό πυροπροστασίας)
062. Έγκριση θέσης δημιουργίας γηπέδου τένις
062α.Προγραμματισμός προσλήψεων μονίμου προσωπικού
062α. Ορθή επαν.Προγραμματισμός προσλήψεων μονίμου προσωπικού
063. Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση πασχαλινής Εκδήλωσης και συγκρότηση Επιτροπής
063. Ορθή επαν.Λήψη απόφασης για πραγματοποίηση πασχαλινής Εκδήλωσης και συγκρότηση Επιτροπής
064.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πραγματοποίηση δεξίωσης και ηχητικής κάλυψης και ανθοστολισμού Νιπτήρα
065.Παροχή σύμφωνης γνώμης επί μελέτης της ΑΝ.ΔΩ προμήθειας πινακίδων
066.Παροχή σύμφωνης γνώμης για υλοποίηση προγράμματος ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
067. Προέγκριση αδειας υγειον. ενδιαφέοροντος (Καμπόσος Σταύρος)
068.Λήψη απόφασης περί μισθωμένων δημοικών ακινήτων των οποίων, έχει παρέλθει ο συμβατικός χρόνος μίσθωσης
069.Λήψη απόφασης επ΄ιτων ζημιών που δημιουργήθηκαν στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο αποχέτευσης εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων
070. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων 4ου τριμήνου 2014
071. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΌΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
072. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΧΟΧΛΑΚΑ
073. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΟΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
074. Έγκριση μελέτης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΚΑΛΑΣ (ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ)
075.Έγκριση παράτασης ισχύος σύμβασης ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΥΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΠΑΤΜΟΥ
076. Έγκριση εισήγησης επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων ύδρευσης αποχέτευσης
077. Έγκριση διαγραφής οφειλών
078.Έγκριση μεταφοράς οφειλών σε άλλους Κ.Α Εσόδων
079. Έγκριση διενέργειας προμήθειας (μοτοσυκλέτας για Διοικητική Υπρεσία)
080.Τροποποίηση ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
081.Αίτηση Διουλγερίδη Χριστοδούλου για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου προς τοποθέτηση πάγκου πώλησης καλαμποκιού
082. Έγκριση παράθεσης δείπνου στην Ομάδα Αιγαίου
083.Λήψη απόφασης ψηφίσματος σχετικά με τη μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην τράπεζα της Ελλάδος
084. εκτός Λήψη απόφασης για τη μη μετακίνηση ιατρού από το Κέντρο Υγείας Πάτμου στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Λειψών
085. Τροποποίηση σύμβασης υπηρεσίας (Κυρώζης Αχ.)
086.Αίτηση Βάλτερ Λίντνερ περί διόρθωσης γωμετρικών στοιχείων ακινήτου
087.Λήψη απόφασης επί εγγράφου των διοργανωτών του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου (συνδιοργάνωση)
088. Έγκριση δημοπράτησης παραλιών
088.Ορθή επαν. Έγκριση δημοπράτησης παραλιών
089.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΉ ΓΡΟΙΚΟΥ
090.Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΑΤΜΟΥ (2013)
091. Έγκριση αναμόρφωσης ΔΗΛΙΤΑΠ
092. Έγκριση αναμόρφωσης ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
093.Λήψη απόφασης επί πορίσματος για ανταλλαγή οικοπέδου (Βάλλα Κ.)
094.Έγκριση πληρωμής ΔΕΔΔΗΕ
095. Λήψη απόφασης περί της ονομασίας του έργουΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
096. Αίτηση Κανιαρού Μηνά για λύση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου
097.Αίτηση COSMOTE περί μίσθωησς ακινήτου
097.Ορθή επαν. Αίτηση COSMOTE περί μίσθωησης ακινήτου
098.Προέγκριση άδειας (Ελένης Παλαιός Μιχάλης)
099.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου
100.Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος 2015
101.Έγκριση διενέργειας προμήθειας
102.Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων εξόδων 1ου τριμήνου 2015
103. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
104. Παροχή σύμφωνης γνώμης κατασκευής σντλιοστασίου στο ΠΟΡΤΟ ΜΕΡΙΚΑ
105. Παροχή σύμφωνης γνώμης ΜΠΕ για υδατοδρόμιο
106. Λήψη απόφασης επί εγγράφου της διοργανώτριας του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
107.Κανονιστική απόφαση για μοτοποδήλατα
108.Ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων έτους 2014
109. Τροποποίηση της αριθμ. 204.2014 Α.Δ.Σ
110. Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης
111.Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας καθαριότητας & ανακύκλωσης έτους 2015
112.Αναμόρφωση προϋπολογισμού και Τ.Π τρέχοντος έτους
113.Λήψη απόφασης περί βεβαίωσης απόρριψης αποβλήτων στο ΧΥΤΑ
114.Έγκριση διενέργειας υπηρεσίας τεχνικής υποστήριξης μηχανογράφησης Δήμου Πάτμου
115. Λήψη απόφασης επί εισήγησης Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Καθαριότητας
116. Τροποποίηση της αριθμ. 88-2015 ΑΔΣ
117. εκτός Ορισμός εκπροσώπου των μετοχών στην Τακτική Συνέλευση της ΑΝΔΩ
118.Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙ
119.Έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης της προμήθειας ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΡΑΘΙ
120. Λήψη απόφασης περί ανταλλαγής ακινήτων
121.Λήψη απόφασης για ανταλλαγή ακινήτου (περιοχή Χοχλακά)
122. Λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής (ανταλλαγή ακινήτου Γρύλλη Μιχαήλ)
123.Αιτήσεις για χορήγηση αδειών εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων (Καμπίτης & Φέγγαρος)
124.Παροχή σύμφωνης γνώμης κατασκευής αντλιοστασίου ΝΑ2 στην περιοχή ΠΟΡΤΟ ΜΕΡΙΚΑ
125.Έγκριση υποβολής αίτησης ενίσχυσης φάκελο υποψηφιότητας επενδυτικής πρότασης (ΠΑΤΜΙΟΝ)
126.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΛΙΒΑΔΙ ΓΕΡΑΝΟΥ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑ ΑΠΟΛΛΩ
127.Λύση της σύμβασης μελέτης του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΣΚΑΛΑΣ
128.Τροποποίηση ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
129.Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ (τρίμηνης διάρκειας)
130. Λήψη απόφασης για ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο Δήμο Πάτμου
131.Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πραγματοποίηση αρτοκλασίας και δεξίωσης εορτών Αγίων Αποστόλων
132.Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών
133.Έγκριση πληρωμής ΔΕΔΔΗΕ
134.Έγκριση προμήθειας υφασμάτινων τυπωμένων τσαντών
135. Λήψη απόφασης περί επαναδημοπράτησης ακινήτων μετά από άγονο διαγωνισμό
136.Έγκριση πληρωμής οδοιπορικών εξόδων Δημάρχου και ιδιώτη
137.Έγκριση διαγραφής οφειλών
138.Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος(Μελιανός Εμμ. Αρκιοί)
139.α)Αναβολή θέματος παράτασης άδειας μουσικών οργάνων και β)Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων(Αντωνόπουλος)
140.Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου.
141.Έγκριση συζήτησης θέματος καταπέιγουσας συνεδρίασης
142.Συζήτηση επ΄ιεγγράφου της λαΙκής Επιτροπής Αγώνα και των εργαζομένων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΤΜΟΥ
143. Έγκριση συζήτησης θέματος κατεπείγουσας συνεδρίασης
144.Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας καυσίμων
145.Έγκριση συζήτησης θεμάτων κατεπείγουσας συνεδρίασης
146.Λήψη απόφασης περί πραγματοποίησης ή μη των πολιτιστικών εκδηλώσεων έτους 2015147.Έγκριση παράθεσης δείπνου στους διοργανωτές του αθλητικού προγράμματος Αθλητικά Μονοπάτια
147.ορθή επαν.Έγκριση παράθεσης δείπνου στους διοργανωτές του αθλητικού προγράμματος Αθλητικά Μονοπάτια
148. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσοδων εξόδων και τεχνικού προγράμματος
149. Έγκριση διενέργειας προμηθειών
150.Έγκριση διενέργειας υπηρεσιών
151.Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΔΗΛΙΤΑΠ
152.Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
153.Έγκριση μελέτης του έργου ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΤΜΟΥ
154.Έγκριση μελέτης του έργου ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΙΝΓΚ
155.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου αποκατάσταση πλατειών και οδών Χώρας, Σκάλας, Κάμπου
156.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου τσιμεντοστρώσεις δρόμων Πάτμου 2013
157.Λήψη απόφασης περί καθορισμού τόπου και επιβολής τέλους τέλεσης πολιτικών γάμων
158.Λήψη απόφασης επί της δήλωσης βούλησης ΚΑΠΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
159. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάτμου στο πρόγραμμα Επισιτιστικής Βοήθειας για τους απόρους
160.Έγκριση απολογισμών κληροδοτημάτων

 

 

 

 

Attachments

Δείτε και αυτό

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 273/2016 Απόφαση Δ.Σ (ΑΔΑ:6ΣΘΥΩΞΦ-848) Ο Δήμαρχος Στόικος Γρηγόρης Κωδ Περιγραφή ΕΣΟΔΟΥ Ποσό Κωδ Περιγραφή ΕΞΟΔΟΥ Ποσό 0 ΤΑΚΤΙΚΑ

H Πάτμος

Ψήφισμα Δ.Σ. Δήμου Πάτμου για την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Απόσπασμα εκ του αριθμ.29/2017  ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ       

H Πάτμος

Απόφαση επί αναφοράς-καταγγελίας σχετικά με τις τιμές των καυσίμων στην Πάτμο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Απόσπασμα εκ του αριθμ.28/2017 πρακτικού  ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                                      συνεδριάσεως Δημοτικού Συμβουλίου. ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ     Αριθμ. Απόφασης  232 /2017       ΘΕΜΑ: «Λήψη